APD-R EX
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Delivery Mechanism

  Compressed air of 0.1~1 MPa is let in.
  Regulator is set to decompress air to 0.05 MPa.
  Decompressed air enters into the drum can.
  Air pushes the surface of the liquids inside of the can.
  The pushed liquid enters into the suction pipe.
  Liquid enters into the hose and goes out through the nozzle.

  bầu tôm cua cá

  Specifications Table

  Types APD-REX APD-20(25)EX APD-20(25)NEX APD-20(25)GEX APD-20(25)GNEX APD-20(25)ASEX APD-20(25)ASNEX APD-20SUS EX APD-20SUSN EX
  Function Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery
  Acceptable General oil General oil General oil Kerosene, Diesel, Gasoline Kerosene, Diesel, Gasoline Solvents Solvents Solvents, Acid and Alkaline liquids Solvents, Acid and Alkaline liquids
  Partsmaterials Body AL AL AL AL AL AL AL SUS304 SUS304
  Packing Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Teflon, Fluoro-Rubber Teflon, Fluoro-Rubber Teflon, Perflu Teflon, Perflu
  Hose PVC (D25x2m) PVC (D25x2m) PVC (D25x2m) Oil resistant rubber(D25x2m) Oil resistant rubber(D25x2m) SUS304 (D25x2m) SUS304 (D25x2m) SUS304 (D20x2m) SUS304 (D20x2m)
  Maxdeliveryrate (L/min) 1cP 65 (150) 65 (150) 55 (80) 55 (115) 50 (70) 35 (115) 30 (70) 40 35
  500cP 30 (60) 30 (60) 20 (40) 20 (45) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 10
  1000cP 15 (25) 15 (25) 9.5 (20) 7 (20) 7 (15) 6 (15) 6 (15) 5.5 5
  Discharge Head Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m
  Weight (kg) 4.4 4.4 4.3 5.6 5.3 5.3 4.9 7.8 7.6
 • Thông tin chi tiết

  Delivery Mechanism

  Compressed air of 0.1~1 MPa is let in.
  Regulator is set to decompress air to 0.05 MPa.
  Decompressed air enters into the drum can.
  Air pushes the surface of the liquids inside of the can.
  The pushed liquid enters into the suction pipe.
  Liquid enters into the hose and goes out through the nozzle.

  bầu tôm cua cá

  Specifications Table

  Types APD-REX APD-20(25)EX APD-20(25)NEX APD-20(25)GEX APD-20(25)GNEX APD-20(25)ASEX APD-20(25)ASNEX APD-20SUS EX APD-20SUSN EX
  Function Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery Delivery
  Acceptable General oil General oil General oil Kerosene, Diesel, Gasoline Kerosene, Diesel, Gasoline Solvents Solvents Solvents, Acid and Alkaline liquids Solvents, Acid and Alkaline liquids
  Partsmaterials Body AL AL AL AL AL AL AL SUS304 SUS304
  Packing Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Fluoro-Rubber Teflon, Fluoro-Rubber Teflon, Fluoro-Rubber Teflon, Perflu Teflon, Perflu
  Hose PVC (D25x2m) PVC (D25x2m) PVC (D25x2m) Oil resistant rubber(D25x2m) Oil resistant rubber(D25x2m) SUS304 (D25x2m) SUS304 (D25x2m) SUS304 (D20x2m) SUS304 (D20x2m)
  Maxdeliveryrate (L/min) 1cP 65 (150) 65 (150) 55 (80) 55 (115) 50 (70) 35 (115) 30 (70) 40 35
  500cP 30 (60) 30 (60) 20 (40) 20 (45) 15 (30) 15 (30) 15 (30) 15 10
  1000cP 15 (25) 15 (25) 9.5 (20) 7 (20) 7 (15) 6 (15) 6 (15) 5.5 5
  Discharge Head Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m Max 2m
  Weight (kg) 4.4 4.4 4.3 5.6 5.3 5.3 4.9 7.8 7.6

Sản phẩm cùng danh mục