No. 6311
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Order 
  no.
  B1 Groove
  DIN 508
  Clamping bolt 
  DIN 787 
  for 
  clamping screw 
  metric
  for 
  clamping screw 
  inch
  Weight 
  [g]
  SC CAD
  22 20, 22, 24, 28 - M20 M22 3/4 1289  
  26 24, 28, 30, 36 - M24 1 1630  
  33 36, 42 - M30 1 1/4 4522  
  43 42, 48 - M36 M42 1 1/2 9709  
  22 20 M20x20x160 M20 M22 3/4 2434  
  22 20 M20x20x200 M20 M22 1 2531  
  26 24 M24x28x200 M24 1 3779  
  26 24 M24x28x250 M24 1 1/4 3884  
  33 36 M30x36x315 M30 1 1/4 9044  
  43 48 M36x42x400 M36 M42 1 1/2 17560  
  Application:
  The clamp is used for all clamping tasks in which clamping is effected via T-grooves, grooves and threaded bores.
  Note:
  For clamping, either clamping screws DIN 787, stud bolts DIN 6379 and cheese head screws DIN 912 can be used.
  Advantage:
  Through the weight-saving design, the clamping iron is up to 50% lighter, but still offers 100% clamping force and can thus also be used even for rotating clamping tasks. Variable and fast adjustment option at a distance from the workpiece.
  Dimensions:
   
  Order 
  no.
  L H H1 A B2 B3 E1 E2 G D x LS
  No. 6314S
  376962 200 - - 44 49 25 43 89 M20 -
  377002 250 - - 44 54 30 46 116 M24 -
  377044 315 - - 71 72 40 59 152 M30 -
  377069 400 - - 80 102 54 74 209 M30 -
  376731 200 16-49 8-58 44 49 25 43 89 M20 M20x69
  376756 200 16-89,5 8-98 44 49 25 44 89 M20 M20x109
  376772 250 20-69 10-81 44 54 30 46 116 M24 M24x87
  376798 250 20-120 10-130 44 54 30 59 116 M24 M24x137
  376814 315 18-142 7-214 71 72 40 59 152 M30 M30x180
  376830 400 18-135 7-153 80 102 54 74 209 M30 M30x180
 • Thông tin chi tiết
  Order 
  no.
  B1 Groove
  DIN 508
  Clamping bolt 
  DIN 787 
  for 
  clamping screw 
  metric
  for 
  clamping screw 
  inch
  Weight 
  [g]
  SC CAD
  22 20, 22, 24, 28 - M20 M22 3/4 1289  
  26 24, 28, 30, 36 - M24 1 1630  
  33 36, 42 - M30 1 1/4 4522  
  43 42, 48 - M36 M42 1 1/2 9709  
  22 20 M20x20x160 M20 M22 3/4 2434  
  22 20 M20x20x200 M20 M22 1 2531  
  26 24 M24x28x200 M24 1 3779  
  26 24 M24x28x250 M24 1 1/4 3884  
  33 36 M30x36x315 M30 1 1/4 9044  
  43 48 M36x42x400 M36 M42 1 1/2 17560  
  Application:
  The clamp is used for all clamping tasks in which clamping is effected via T-grooves, grooves and threaded bores.
  Note:
  For clamping, either clamping screws DIN 787, stud bolts DIN 6379 and cheese head screws DIN 912 can be used.
  Advantage:
  Through the weight-saving design, the clamping iron is up to 50% lighter, but still offers 100% clamping force and can thus also be used even for rotating clamping tasks. Variable and fast adjustment option at a distance from the workpiece.
  Dimensions:
   
  Order 
  no.
  L H H1 A B2 B3 E1 E2 G D x LS
  No. 6314S
  376962 200 - - 44 49 25 43 89 M20 -
  377002 250 - - 44 54 30 46 116 M24 -
  377044 315 - - 71 72 40 59 152 M30 -
  377069 400 - - 80 102 54 74 209 M30 -
  376731 200 16-49 8-58 44 49 25 43 89 M20 M20x69
  376756 200 16-89,5 8-98 44 49 25 44 89 M20 M20x109
  376772 250 20-69 10-81 44 54 30 46 116 M24 M24x87
  376798 250 20-120 10-130 44 54 30 59 116 M24 M24x137
  376814 315 18-142 7-214 71 72 40 59 152 M30 M30x180
  376830 400 18-135 7-153 80 102 54 74 209 M30 M30x180

Sản phẩm cùng danh mục