No. 6312VI
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Order 
  no.
  B1 Clamping bolt 
  No. 6379I 
  Clamping force max.* 
  [kN]
  H1 SW 
  [mm]
  Weight 
  [g]
  SC CAD
  13 M12x100 30 0-30 4 639  
  13 M12x125 30 0-55 4 659  
  17 M12x125 40 0-50 4 1535  
  17 M12x160 40 0-70 4 1558  
  17 M16x125 40 0-40 4 1660  
  17 M16x160 40 0-70 4 1718  
  21 M16x160 60 0-40 4 2587  
  21 M16x200 60 0-80 4 2625  
  21 M20x160 60 0-40 5 2745  
  21 M20x200 60 0-80 5 2834  
  25 M20x200 75 0-70 5 4072  
  25 M20x250 75 0-100 5 4172  
  25 M24x200 75 0-50 5 4374  
  25 M24x250 75 0-100 5 4524  
  * Specified clamping forces in optimal clamping position (smallest distance from the clamping screw to the clamping point). Clamping forces can vary depending clamping, strength class of the clamping screw and condition of the thread (lubrication).
  Note:
  Use the Allen key only to set up the clamping element, not for clamping! 
  For missing dimension, see no. 6312V.
  Advantage:
  For better handling when setting up the clamping element, the threaded pin can be mounted and removed using an Allen key.
 • Thông tin chi tiết
  Order 
  no.
  B1 Clamping bolt 
  No. 6379I 
  Clamping force max.* 
  [kN]
  H1 SW 
  [mm]
  Weight 
  [g]
  SC CAD
  13 M12x100 30 0-30 4 639  
  13 M12x125 30 0-55 4 659  
  17 M12x125 40 0-50 4 1535  
  17 M12x160 40 0-70 4 1558  
  17 M16x125 40 0-40 4 1660  
  17 M16x160 40 0-70 4 1718  
  21 M16x160 60 0-40 4 2587  
  21 M16x200 60 0-80 4 2625  
  21 M20x160 60 0-40 5 2745  
  21 M20x200 60 0-80 5 2834  
  25 M20x200 75 0-70 5 4072  
  25 M20x250 75 0-100 5 4172  
  25 M24x200 75 0-50 5 4374  
  25 M24x250 75 0-100 5 4524  
  * Specified clamping forces in optimal clamping position (smallest distance from the clamping screw to the clamping point). Clamping forces can vary depending clamping, strength class of the clamping screw and condition of the thread (lubrication).
  Note:
  Use the Allen key only to set up the clamping element, not for clamping! 
  For missing dimension, see no. 6312V.
  Advantage:
  For better handling when setting up the clamping element, the threaded pin can be mounted and removed using an Allen key.

Sản phẩm cùng danh mục