No 6802
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Order 
  no.
  Size F1 
  [kN]
  F2 
  [kN]
  Clamping
  screw
  Weight 
  [g]
  SC CAD
  1 0,6 1,1 M 5x 30 105  
  2 0,8 1,2 M 6x 35 175  
  3 1,2 2,5 M 8x 45 410  
  4 1,7 3,0 M 8x 65 630  
  5 3,0 5,0 M12x 80 1480  
  6 3,4 5,5 M12x110 2200  

  Also available in matte-black version (no. 6802B)!

  Dimensions:
   
  Order 
  no.
  Size A B C D E F H H1 HW min. HW max. I K L L1 L2 M M1 N O P α α*
  90217 1 5 39 16,0 4,5 18 6 29 109,0 6,0 12,5 10 5,5 - 61 59 23,5-25,0 - 19 5 27 95° -
  90225 2 6 52 20,0 5,5 25 11 38 144,5 11,5 19,5 12 6,0 12,5 78 80 28,5-32,0 30 21 5 32 105° 60°
  90233 3 8 79 20,0 7,5 36 19 48 200 16,5 25,0 18 7,5 - 112 114 41,0 - 27 6 40 105° 60°
  90241 4 10 101 32,0 8,6 54 16 65 244 16,5 45,5 20 13,0 - 141 130 55,5 - 35 8 53 105° 60°
  90258 5 14 140 45,0 8,5 72 35 77 301 18,0 49,0 25 9,5 26,5-31,5 195 183 66,0 64 45 10 65 115° 60°
  90266 6 14 165 50,5 13,0 89 28 117 369 33,0 90,5 30 24,5 - 231 206 102,0 - 45 10 90 140° 60°
  * The opening angle can be changed by pressing in a stop pin.
 • Thông tin chi tiết
  Order 
  no.
  Size F1 
  [kN]
  F2 
  [kN]
  Clamping
  screw
  Weight 
  [g]
  SC CAD
  1 0,6 1,1 M 5x 30 105  
  2 0,8 1,2 M 6x 35 175  
  3 1,2 2,5 M 8x 45 410  
  4 1,7 3,0 M 8x 65 630  
  5 3,0 5,0 M12x 80 1480  
  6 3,4 5,5 M12x110 2200  

  Also available in matte-black version (no. 6802B)!

  Dimensions:
   
  Order 
  no.
  Size A B C D E F H H1 HW min. HW max. I K L L1 L2 M M1 N O P α α*
  90217 1 5 39 16,0 4,5 18 6 29 109,0 6,0 12,5 10 5,5 - 61 59 23,5-25,0 - 19 5 27 95° -
  90225 2 6 52 20,0 5,5 25 11 38 144,5 11,5 19,5 12 6,0 12,5 78 80 28,5-32,0 30 21 5 32 105° 60°
  90233 3 8 79 20,0 7,5 36 19 48 200 16,5 25,0 18 7,5 - 112 114 41,0 - 27 6 40 105° 60°
  90241 4 10 101 32,0 8,6 54 16 65 244 16,5 45,5 20 13,0 - 141 130 55,5 - 35 8 53 105° 60°
  90258 5 14 140 45,0 8,5 72 35 77 301 18,0 49,0 25 9,5 26,5-31,5 195 183 66,0 64 45 10 65 115° 60°
  90266 6 14 165 50,5 13,0 89 28 117 369 33,0 90,5 30 24,5 - 231 206 102,0 - 45 10 90 140° 60°
  * The opening angle can be changed by pressing in a stop pin.

Sản phẩm cùng danh mục