210C-1 Series
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Product Lineup
   General-purpose Type Click the icon as follows, to check the details.
  Structure Action Style Rod Diameter Bore(mm)
  40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 224 250
  Double-acting Single-rod Basic
  B rod 210C-11SD40BB100-AB 210C-11SD50BB100-AB 210C-11SD63BB100-AB 210C-11SD80BB100-AB 210C-11SD100BB100-AB 210C-11SD125BB100-AB 210C-11SD140BB100-AB 210C-11SD160BB100-AB 210C-11SD180BB100-AB 210C-11SD200BB100-AB 210C-11SD224BB100-AB 210C-11SD250BB100-AB
  A rod 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB - - - -
  Switch Set
  B rod 210C-1R1SD40BB100-ABAH2 210C-1R1SD50BB100-ABAH2 210C-1R1SD63BB100-ABAH2 210C-1R1SD80BB100-ABAH2 - - - - - - - -
  A rod 210C-1R1SD40AB100-ABAH2 210C-1R1SD50AB100-ABAH2 210C-1R1SD63AB100-ABAH2 210C-1R1SD80AB100-ABAH2 - - - - - - - -

  Double-acting Double-rod
   
  Basic
  B rod 210C-1D1SD40BB100-AB 210C-1D1SD50BB100-AB 210C-1D1SD63BB100-AB 210C-1D1SD80BB100-AB 210C-1D1SD100BB100-AB 210C-1D1SD125BB100-AB 210C-1D1SD140BB100-AB 210C-1D1SD160BB100-AB - - - -
  Note) Please click the Series Name when you need to review the details of each series.
 • Thông tin chi tiết

  Product Lineup
   General-purpose Type Click the icon as follows, to check the details.
  Structure Action Style Rod Diameter Bore(mm)
  40 50 63 80 100 125 140 160 180 200 224 250
  Double-acting Single-rod Basic
  B rod 210C-11SD40BB100-AB 210C-11SD50BB100-AB 210C-11SD63BB100-AB 210C-11SD80BB100-AB 210C-11SD100BB100-AB 210C-11SD125BB100-AB 210C-11SD140BB100-AB 210C-11SD160BB100-AB 210C-11SD180BB100-AB 210C-11SD200BB100-AB 210C-11SD224BB100-AB 210C-11SD250BB100-AB
  A rod 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB 210C-11SD40AB100-AB - - - -
  Switch Set
  B rod 210C-1R1SD40BB100-ABAH2 210C-1R1SD50BB100-ABAH2 210C-1R1SD63BB100-ABAH2 210C-1R1SD80BB100-ABAH2 - - - - - - - -
  A rod 210C-1R1SD40AB100-ABAH2 210C-1R1SD50AB100-ABAH2 210C-1R1SD63AB100-ABAH2 210C-1R1SD80AB100-ABAH2 - - - - - - - -

  Double-acting Double-rod
   
  Basic
  B rod 210C-1D1SD40BB100-AB 210C-1D1SD50BB100-AB 210C-1D1SD63BB100-AB 210C-1D1SD80BB100-AB 210C-1D1SD100BB100-AB 210C-1D1SD125BB100-AB 210C-1D1SD140BB100-AB 210C-1D1SD160BB100-AB - - - -
  Note) Please click the Series Name when you need to review the details of each series.

Sản phẩm cùng danh mục