LAPMATE
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Typical polishing stone for after EDM.First of all, please try from this LAP MATE

  Application                                                                                                        Grit                        Size (mm)

  Surface lapping after EDM processing                                                     # 120                     1 X 6 X 100                                          

  for general mold                                                                                          # 180                     1.5 X 6 X 100

  Features                                                                                                        # 240                     2 X 6 X 100

  The Lap Mate is manufactured for keeping new blade                          # 320                     3 X 6 X 100

  Constantly with minimum bonds and maximum density                        # 400                     1 X 10 X 100

  Of grains to prevent from falling out.Due to our special                         # 600                     1.5 X 10 X 100

  Processed resin,the form of the edge lasts long and can                      # 800                     2 X 10 X 100

  Be used for detail finishing as well as rough and medium                     # 1000                     3 X 6 X 150

  Finishing                                                                                                        # 1200                      6 X 6 X 150

  Gain      Hardness             Bond                     Pack                                                                       3 X 13 X 150

  WA         Medium/Hard       V                          20 pcs                                                                    5 X 13 X 150

 • Thông tin chi tiết

  Typical polishing stone for after EDM.First of all, please try from this LAP MATE

  Application                                                                                                        Grit                        Size (mm)

  Surface lapping after EDM processing                                                     # 120                     1 X 6 X 100                                          

  for general mold                                                                                          # 180                     1.5 X 6 X 100

  Features                                                                                                        # 240                     2 X 6 X 100

  The Lap Mate is manufactured for keeping new blade                          # 320                     3 X 6 X 100

  Constantly with minimum bonds and maximum density                        # 400                     1 X 10 X 100

  Of grains to prevent from falling out.Due to our special                         # 600                     1.5 X 10 X 100

  Processed resin,the form of the edge lasts long and can                      # 800                     2 X 10 X 100

  Be used for detail finishing as well as rough and medium                     # 1000                     3 X 6 X 150

  Finishing                                                                                                        # 1200                      6 X 6 X 150

  Gain      Hardness             Bond                     Pack                                                                       3 X 13 X 150

  WA         Medium/Hard       V                          20 pcs                                                                    5 X 13 X 150

Sản phẩm cùng danh mục