PAPO STONE
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • RAPO STONE is softer than LAP MATE

  Application                                                                                              Grit                        Size (mm)

  Surface lapping after EDM processing                                             # 120                     1 X 10 X 100

  for general mold                                                                                    # 180                     1.5 X 10 X 100

  Features                                                                                                # 240                     2 X 10 X 100

  This stone can keep good operation conditions with least           # 320                     3 X 6 X 150

  Clogging and crashing.Because of its sharpness and                   # 400                     3 X 13 X 150

  Polishing performance, a fine surface can be gained with           # 600                     5 X 13 X 150

  Rather shor time of operation                                                              # 800                    

  # 1000                  

                                                                                                                      # 1200                     

  Gain            Hardness             Bond                     Pack                                                                      

  WA               Medium/Hard       V                          20 pcs                                       

 • Thông tin chi tiết

  RAPO STONE is softer than LAP MATE

  Application                                                                                              Grit                        Size (mm)

  Surface lapping after EDM processing                                             # 120                     1 X 10 X 100

  for general mold                                                                                    # 180                     1.5 X 10 X 100

  Features                                                                                                # 240                     2 X 10 X 100

  This stone can keep good operation conditions with least           # 320                     3 X 6 X 150

  Clogging and crashing.Because of its sharpness and                   # 400                     3 X 13 X 150

  Polishing performance, a fine surface can be gained with           # 600                     5 X 13 X 150

  Rather shor time of operation                                                              # 800                    

  # 1000                  

                                                                                                                      # 1200                     

  Gain            Hardness             Bond                     Pack                                                                      

  WA               Medium/Hard       V                          20 pcs                                       

Sản phẩm cùng danh mục