Space-saving Hydraulic Cylinder
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Structure Series Rod End Type Bore (mm)
  20 25 32 40 50 63
  Double-acting Single-rod Standard Type
  Female 35S-16SD20N10 35S-16SD25N1035S-16SD25N10 35S-16SD32N10 35S-16SD40N10 35S-16SD50N10 35S-16SD63N10
  Male 35S-16SD20N10T 35S-16SD25N10T 35S-16SD32N10T 35S-16SD40N10T 35S-16SD50N10T 35S-16SD63N10T
  Switch Set
  Female 35S-1R6SD20N10-00 35S-1R6SD25N10-00 35S-1R6SD20N10-00 35S-1R6SD40N10-00 35S-1R6SD50N10-00 35S-1R6SD63N10-00
  Male 35S-1R6SD20N10T00 35S-1R6SD25N10T00 35S-1R6SD32N10T00 35S-1R6SD40N10T00 35S-1R6SD50N10T00 35S-1R6SD63N10T00
  Double-acting Double-rod Standard Type
  Female 35S-1D6SD20N10 35S-1D6SD25N10 35S-1D6SD32N10 35S-1D6SD40N10 35S-1D6SD50N10 35S-1D6SD63N10
  Male 35S-1D6SD20N10T 35S-1D6SD25N10T 35S-1D6SD32N10T 35S-1D6SD40N10T 35S-1D6SD50N10T 35S-1D6SD63N10T
  Switch Set
  Female 35S-1RD6SD20N10-00 35S-1RD6SD25N10-00 35S-1RD6SD32N10-00 35S-1RD6SD40N10-00 35S-1RD6SD50N10-00 35S-1RD6SD63N10-00
  Male 35S-1RD6SD20N10T00 35S-1RD6SD25N10T00 35S-1RD6SD32N10T00 35S-1RD6SD40N10T00 35S-1RD6SD50N10T00 35S-1RD6SD63N10T00
 • Thông tin chi tiết

  Structure Series Rod End Type Bore (mm)
  20 25 32 40 50 63
  Double-acting Single-rod Standard Type
  Female 35S-16SD20N10 35S-16SD25N1035S-16SD25N10 35S-16SD32N10 35S-16SD40N10 35S-16SD50N10 35S-16SD63N10
  Male 35S-16SD20N10T 35S-16SD25N10T 35S-16SD32N10T 35S-16SD40N10T 35S-16SD50N10T 35S-16SD63N10T
  Switch Set
  Female 35S-1R6SD20N10-00 35S-1R6SD25N10-00 35S-1R6SD20N10-00 35S-1R6SD40N10-00 35S-1R6SD50N10-00 35S-1R6SD63N10-00
  Male 35S-1R6SD20N10T00 35S-1R6SD25N10T00 35S-1R6SD32N10T00 35S-1R6SD40N10T00 35S-1R6SD50N10T00 35S-1R6SD63N10T00
  Double-acting Double-rod Standard Type
  Female 35S-1D6SD20N10 35S-1D6SD25N10 35S-1D6SD32N10 35S-1D6SD40N10 35S-1D6SD50N10 35S-1D6SD63N10
  Male 35S-1D6SD20N10T 35S-1D6SD25N10T 35S-1D6SD32N10T 35S-1D6SD40N10T 35S-1D6SD50N10T 35S-1D6SD63N10T
  Switch Set
  Female 35S-1RD6SD20N10-00 35S-1RD6SD25N10-00 35S-1RD6SD32N10-00 35S-1RD6SD40N10-00 35S-1RD6SD50N10-00 35S-1RD6SD63N10-00
  Male 35S-1RD6SD20N10T00 35S-1RD6SD25N10T00 35S-1RD6SD32N10T00 35S-1RD6SD40N10T00 35S-1RD6SD50N10T00 35S-1RD6SD63N10T00

Sản phẩm cùng danh mục