WA STONE
MIỄN PHÍ GIAO HÀNG
ĐƠN HÀNG TỪ 5.000.000Đ TRỞ LÊN
GIAO HÀNG THEO THOẢ THUẬN
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, CÓ NGUỒN GỐC RÕ RÀNG
Đầy đủ quyền lợi
Áp dụng Chương trình Khách Hàng thân thiết như mua ở Cửa hàng
 • Thông tin chi tiết
 • Soft touch, good for steels with various hardness

  Application  

  Grit 

  Size

  Polish for hard-to-grind materials and removing dregs.

  # 120
  #180

  1X6X100
  2X6X100

  Features

  # 240
  #320

  3X6X100
  1X13X100

  This stone is soft and gives the workers little responses when in operation. Uniform surface can be gained with good fitness to the forms of moulds. Suitable for stainless steel and aluminum alloy processing.

   

  # 400
  # 600
  #800
  #1000
  #1200
  #1500

  2X13X100

  3X13X150
  5X13X150
  3X13X100
  3X6X150
  3X13X100

  Gain          Hardness               Bond                     Pack

  #2000

   

  WA                Medium/Soft             V                       20 PCS

         

  #3000

 • Thông tin chi tiết

  Soft touch, good for steels with various hardness

  Application  

  Grit 

  Size

  Polish for hard-to-grind materials and removing dregs.

  # 120
  #180

  1X6X100
  2X6X100

  Features

  # 240
  #320

  3X6X100
  1X13X100

  This stone is soft and gives the workers little responses when in operation. Uniform surface can be gained with good fitness to the forms of moulds. Suitable for stainless steel and aluminum alloy processing.

   

  # 400
  # 600
  #800
  #1000
  #1200
  #1500

  2X13X100

  3X13X150
  5X13X150
  3X13X100
  3X6X150
  3X13X100

  Gain          Hardness               Bond                     Pack

  #2000

   

  WA                Medium/Soft             V                       20 PCS

         

  #3000

Sản phẩm cùng danh mục